Pre & Para Clinical Departments

Department

               HOD

Anatomy Dr. M.Jamuna
Physiology Dr. Nagashree R
Biochemistry Dr. G.Jeya Chandran
Pathology Dr. Prasanna N Kumar
Microbiology Dr. Appala Raju B
Pharmacology Dr. Bhuvaneshwari K
Forensic Medicine Dr. B.G.Mahesh Krishna
Community Medicine Dr. Thomas V Chacko